Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình – trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình – Kế hoạch đấu thầu trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

02
Trong năm 2009
Tính từ ngày bàn giao mặt bằng cho đơn vị trúng thầu thi công cho đến ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
Giá gói thầu:
 • 98.891.588 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.