Gói thầu: Trang thiết bị chuyên dụng trong cận lâm sàng chống nhiễm khuẩn – Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Thuận An

Gói thầu: Trang thiết bị chuyên dụng trong cận lâm sàng chống nhiễm khuẩn – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Thuận An

3
Quí IV/2008 và quí I/2009
90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 5.390.335.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Thuận An