Dự án

Kế hoạch đấu thầu dự án, Dự án nhóm C, ngành Bưu chính viễn thông

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Dịch vụ Viễn thông
Số hiệu: 75/QĐ-VNP-ĐTPT
Ngày ban hành: 20/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Dịch vụ Viễn thông
Số hiệu: 75/QĐ-VNP-ĐTPT
Ngày ban hành: 20/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 15622783000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua gói phần mềm phân tích log file driving test
 • 3.131.400.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói T4/2009
  2 Mua gói phần mềm tối ưu hoá tần số AFP
 • 5.314.200.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói T4/2009
  3 Mua gói phần mềm tối ưu hoá tham số mạng ACP
 • 6.298.500.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói T4/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 46
  Ngày xuất bản 03/03/2009