Các gói thầu: LCB-1, LCB-2, LCB-3 thuộc dự án thành phấn phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu: LCB-1, LCB-2, LCB-3 thuộc dự án thành phấn phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh Lạng Sơn, dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Số hiệu: 324/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 25/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 324/QĐ- UBND
Ngày ban hành: 25/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: JBIC,
Tổng mức đầu tư:
 • 34134871617(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu: LCB-1, LCB-2, LCB-3 thuộc dự án thành phấn phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh Lạng Sơn (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  LCB-1 Gói thầu số 1: LCB-1 (Trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh, nội soi)
 • 9664327722 (VND)
 •  (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 8h30′ ngày 10/4/2009Trọn gói 180 ngày
  LCB-2 Gói thầu số 2: LCB-2 (Trang thiết bị xét nghiệm, máy theo dõi bệnh nhân, máy thở, thiết bị lọc máu, máy phát điện)
 • 16188914490 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9h30′ ngày 10/4/2009Trọn gói 180 ngày
  LCB-3 Gói thầu số 3: LCB-3 (Trang thiết bị phẫu thuật, chống nhiễm khuẩn, răng hàm mặt, tủ lạnh y tế, máy là ép quần áo)
 • 8281629405 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 10h30′ ngày 10/4/2009Trọn gói 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 45
  Ngày xuất bản 04/03/2009