Gói thầu: Toàn bộ trang thiết bị của dự án – Trường Mầm non 2 thành phố Huế

Gói thầu: Toàn bộ trang thiết bị của dự án – Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 2 thành phố Huế

C
Quý I/2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 110.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Mầm non 2 thành phố Huế