Cải tạo tuyến thoát nước liên khu Minh Tiến B – khu Nam Tiến phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo tuyến thoát nước liên khu Minh Tiến B – khu Nam Tiến phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu:3517/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu:460/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.670.254.798(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo tuyến thoát nước liên khu Minh Tiến B – khu Nam Tiến phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  460/QĐ-UBNDCải tạo tuyến thoát nước liên khu Minh Tiến B – khu Nam Tiến phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh
 • 1.399.400.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuy 2 năm 2009Theo đơn giá150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:52
  Ngày xuất bản13/03/2009