Cải tạo tuyến thoát nước liên khu Minh Tiến B – khu Nam Tiến phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo tuyến thoát nước liên khu Minh Tiến B – khu Nam Tiến phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 3517/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 460/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.670.254.798(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo tuyến thoát nước liên khu Minh Tiến B – khu Nam Tiến phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  460/QĐ-UBND Cải tạo tuyến thoát nước liên khu Minh Tiến B – khu Nam Tiến phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh
 • 1.399.400.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quy 2 năm 2009Theo đơn giá 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 52
  Ngày xuất bản 13/03/2009