Nhà văn phòng, phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Cẩm Binh – phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả

Kế hoạch đấu thầu: Nhà văn phòng, phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Cẩm Binh – phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND thị xã Cẩm Phả
Số hiệu:2339/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND thị xã Cẩm Phả
Số hiệu:341/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.272.320.414(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà văn phòng, phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Cẩm Binh – phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Nhà văn phòng, phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Cẩm Binh – phường Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả
 • 3.546.500.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnXong trong quý 2 năm 2009Theo đơn giá240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:52
  Ngày xuất bản13/03/2009