Nhà lưu trữ hồ sơ tài liệu UBND huyện Dầu Tiếng (Gói thầu: Xây lắp và thiết bị)

Kế hoạch đấu thầu: Nhà lưu trữ hồ sơ tài liệu UBND huyện Dầu Tiếng (Gói thầu: Xây lắp và thiết bị), dự án nhóm C, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 36/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu: 50/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.941.198.338(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà lưu trữ hồ sơ tài liệu UBND huyện Dầu Tiếng (Gói thầu: Xây lắp và thiết bị) (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Nhà lưu trữ hồ sơ tài liệu UBND huyện Dầu Tiếng (Gói thầu: Xây lắp và thiết bị)
 • 4.142.661.593 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I, quý II năm 2009Theo đơn giá 150 ngày ( Kể cả ngày lễ và ngày nghĩ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009