Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú

Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú, dự án nhóm C, xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kê hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 2353/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 24/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉn Tiền Giang
Số hiệu: 720/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.937.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  050101 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 2.450.311.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 3/2009Theo đơn giá 270 ngày
  2009-05-02 Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và thiết bị
 • 8.140.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-05-03 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng+LĐTB
 • 53.612.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-05-04 Gói thầu số 4: Quản lý dự án
 • 52.202.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-05-05 Gói thầu số 5: Kiểm toán
 • 14.258.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  2009-05-06 Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm
 • 4.296.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  2009-05-06 Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD
 • 14.406.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009