Gói thầu: Gói thầu số 5: Kiểm toán – Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú

Gói thầu: Gói thầu số 5: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú

2009-05-05
Quý IV năm 2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.258.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phú