Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau

2
Quí I/2009
Phù hợp với HĐXL từng gói thầu
Price of parcel
 • 1621568000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm
  View invite bids announce


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp ĐT986 đoạn từ Trung tâm huyện Cái Nước đến cầu Vàm Đình, tỉnh Cà Mau