Gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ sản xuất, Trang thiết bị phục vụ làm việc, nội thất nhà tập thể và sinh hoạt cộng đồng

Gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ sản xuất, Trang thiết bị phục vụ làm việc, nội thất nhà tập thể và sinh hoạt cộng đồng – Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

TB01
Theo tiến độ của dự án
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 880.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị