Xây dựng Trường tiểu học Long Bửu, Quận 9

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trường tiểu học Long Bửu, Quận 9, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 9
Số hiệu: 34/QĐ-UB
Ngày ban hành: 15/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 9
Số hiệu: 87/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 45.989.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trường tiểu học Long Bửu, Quận 9 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán
 • 931.653.457 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I, quý II/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 31/03/2009