Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Tư vấn Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 3
Quý III/2009
02 tháng
Price of parcel
 • 123.000.187 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng