Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Thái Mỹ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Thái Mỹ, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment Office UBND Huyện Củ Chi
Invertment Number 6346/QĐ-UBND
Invertment Date 18/04/2008
Decisions:Invertment Office UBND Huyện Củ Chi
Invertment Number 10314/QĐ-UBND
Invertment Date 16/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giáo dục
Source Capital Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Total Investment
 • 34.147.272.177(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Thái Mỹ (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Xây lắp
 • 21.818.512.284 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen quý II năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 65
  Ngày xuất bản: 01/04/2009