(Cho gói thầu Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi)

Kế hoạch đấu thầu (cho gói thầu Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi), Dự án nhóm A, ngành Hóa chất

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty CP Cao su Đà Nẵng
Số hiệu: 1
Ngày ban hành: 01/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Hoá chất
Nguồn vốn: Vốn các đơn vị tự đóng góp, Vốn tự có của Công ty, Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 2375000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (cho gói thầu Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập báo cáo đầu tư
 • 3957000000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 11/4/2009Trọn gói 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 31/03/2009