Gói thầu: Hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy ABbOTT-3200 – Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Gói thầu: Hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy ABbOTT-3200 – Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh

10
01/4/2009
01 năm
Price of parcel
 • 207300000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  View invite bids announce


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa tỉnh