Gói thầu: Gói thầu 03:Nhà điều trị bệnh nhân nội trú – Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Gói thầu: Gói thầu 03:Nhà điều trị bệnh nhân nội trú – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

03
Tháng 5/2009
400 ngày
Giá gói thầu:
  • 10.492.741.000 (VND)
Trái phiếu Chính phủ
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La