Mở rộng Trưởng Trung học Hàng Hải I(nay là Trường Cao đẳng Hàng Hải I), giai đoạn 1 tại Phường Đồng Hoà, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng Trưởng Trung học Hàng Hải I(nay là Trường Cao đẳng Hàng Hải I), giai đoạn 1 tại Phường Đồng Hoà, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận Tải
Số hiệu: Số 577/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 13/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giao Thông Vận Tải
Số hiệu: Số 577/QĐ- BGTVT
Ngày ban hành: 13/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
  • 29.653.090.000(VND)
  • 43.886.345.000(VND)
  • Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 71
    Ngày xuất bản 07/04/2009