Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu thi công – Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I

Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I

4
Quí IV-2008
30 ngày
Price of parcel
 • 33.663.735 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I