Gói thầu: Gói thầu xây lắp – Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

Gói thầu: Gói thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

4
quý 2 năm 2009
240ngày
Giá gói thầu:
 • 4.454.187.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk