Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03

05
Quý III/2009
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 367.026 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03