Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông- Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông- Tiền Giang, Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Kho bạc Nhà nước
Số hiệu:1245/QĐ-KBNN
Ngày ban hành:25/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Kho bạc Nhà nước
Số hiệu:số 305/QĐ-KBNN
Ngày ban hành:21/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.286.531.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông- Tiền Giang (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Thi công xây lắp (gồm cải tạo nhà làm việc; nhà phụ trợ; nhà bảo vệ; nhà xe 2 bánh (2 nhà); trạm điện; cổng hàng rào; hệ thống điện ngoài nhà bảo vệ; điện chống sét nhà làm việc; nhà phụ trợ; hệ thống cấp thoát nước; sân đường nội bộ; san nền; bể nước ngầm.
 • 4.201.360.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 5/2009Theo đơn giá240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:86
  Ngày xuất bản30/04/2009