Gói thầu: Nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị công trình – Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

Gói thầu: Nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

15
Năm 2008-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.766.778.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6