Hệ thống cấp nước tập trung xã Thường tân huyện Tân Uyên

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống cấp nước tập trung xã Thường tân huyện Tân Uyên, Dự án nhóm C, ngành cấp thoát nước.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Tân Uyên
Số hiệu: 7400/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Tân Uyên
Số hiệu: 445/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.598.509.653(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống cấp nước tập trung xã Thường tân huyện Tân Uyên (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Goí thầu xây lắp và thiết bị – Hệ thống cấp nước tập trung xã Thường tân huyện Tân Uyên
 • 2.987.281.165 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 150 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 102
  Ngày xuất bản 22/05/2009