Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và phân tích đáng giá HSDT – Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và phân tích đáng giá HSDT – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

Gói 5
Quý II/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 23.085.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu