Gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng – Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

11
Quí II năm 2009
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 68.063.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội