Gói thầu: Khảo sát địa hình – đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu: Khảo sát địa hình – Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu số 2
Năm 2008
Năm 2008
Giá gói thầu:
 • 5.136.319 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5