Xây dựng mới Công viên phường 16, quận 4

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Công viên phường 16, quận 4. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 394/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 30/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 394/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 30/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.050.904.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Công viên phường 16, quận 4 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây lắp công trình
 • 2.365.478.406 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 02/06/2009