Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:3259/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:1993/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 72.067.736.501(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
 • 41.632.307.332 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2Giám sát thi công Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
 • 707.300.861 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo thời gian270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng
 • 57.609.820 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 174.855.690 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5Kiểm toán công trình
 • 158.101.102 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:111
  Ngày xuất bản02/06/2009