Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

4
Quý II/2009
270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 174.855.690 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương