Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông

Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ùy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 4709/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 1793/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 54.441.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2009-07-01 Gói thầu số 1: Thi công xây dựng,nén thử tĩnh cọc, lắp đặt thiết bị công trình
 • 21.305.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6/2009Theo đơn giá 360 ngày
  2009-07-02 Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và thiết bị
 • 43.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-07-03 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng+LĐTB
 • 370.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-07-04 Gói thầu số 4: Chi phí quản lý dự án
 • 346.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  2009-07-05 Gói thầu số 5: Chi phí kiểm toán
 • 81.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  2009-07-06 Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm
 • 38.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  2009-07-07 Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD
 • 126.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 107
  Ngày xuất bản 29/05/2009