Trường THCS xã Cư Ealang, huyện Ea Kar( giai đoạn 1)

Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS xã Cư Ealang, huyện Ea Kar( giai đoạn 1). Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Số hiệu: Quyết định số: 111/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Đăk Lăk
Ngày ban hành: 16/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: ủy ban nhân dân tỉnh đăk lăk
Số hiệu: quyết định số: 111/QĐ-UBND tỉnh
Ngày ban hành: 16/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • (VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS xã Cư Ealang, huyện Ea Kar( giai đoạn 1) (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn thiết kế khảo sát lập dự án TKBVTC-DT
 • 215.825.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2007Theo tỷ lệ phần trăm 2007-2008
  2 Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT
 • 19.518.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Theo tỷ lệ phần trăm 2008-2009
  3 Lập hồ sơ mời thầu xây lắp + thiết bị, Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 18.193.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009
  4 tư vấn quản lý dự án
 • 122.976.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2007Theo tỷ lệ phần trăm 2007-2010
  5 tư vấn giám sát công trình xây lắp + thiết bị
 • 125.724.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009-2010
  6 chi phí kiểm toán
 • 26.025.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 2007Theo tỷ lệ phần trăm 2007-2010
  7 tư vấn bảo hiểm công trình
 • 11.711.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009-2010
  8 đền bù giải phóng mặt băng công trình
 • 330.751.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2007Theo tỷ lệ phần trăm 2007
  9 gói thầu xây lắp
 • 5.257.208.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  10 gói thầu xây lắp thiết bị
 • 132.360.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 110
  Ngày xuất bản 03/06/2009