Sửa chữa nhà làm việc

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nhà làm việc. Dự án nhóm C, ngành tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon Viet nam
Số hiệu: 664/QD/NHNo-XDCB
Ngày ban hành: 13/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam
Số hiệu: 683/QD/HDQT-XDCB
Ngày ban hành: 26/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng,
Tổng mức đầu tư:
 • 2210471132(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sua chua nha lam viec (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Sua chua nha lam viec
 • 1.954.726.223 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển QII/2009Theo đơn giá 6thang
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 02/06/2009