Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị – Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

07
Quí III/2010
17 tháng
Giá gói thầu:
 • 461.040.127 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ” Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung