Công trình Trường Trung học phổ thông Thủ Thừa

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường Trung học phổ thông Thủ Thừa. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 3661/QĐ-UB
Ngày ban hành: 15/10/2003
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu: 232/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 10/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 20.448.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường Trung học phổ thông Thủ Thừa (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu hạng mục Dãy hành chính – thư viện – y tế; Khối phục vụ học tập – nhà học thể dục thể thao; Nhà xe hai bánh (4 nhà); Sân đường nội bộ, thoát nước
 • 8.918.700.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày ngày 15/6/2009 đến ngày 10/7/2009Theo đơn giá 300 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 120
  Ngày xuất bản 17/06/2009