Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu. Dự án nhóm B, Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu:1978/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu:2000/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 70.998.502.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu (11 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 01Tư vấn khào sát lập TKKT-DT
 • 1.232.455.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  Gói 02Tư vấn thẩm tra TKKT-DT
 • 117.224.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  Gói 03Tư vấn lập HSMTvà đánh giá HSDT
 • 79.506.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm45 ngày
  Gói 04Đo vẽ, lập bản đồ địa hình
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói15 ngày
  Gói 05Chi phí rà phá bom mìn
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói15 ngày
  Gói 06Phá dỡ công trình cũ
 • 2.000.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Trọn gói02 tháng
  Gói 07Xây lắp + Thiết bị (bao gồm trạm biến áp)
 • 56.437.811.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo đơn giá24 tháng
  Gói 08Bảo hiểm công trình
 • 106.568.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Trọn gói24 tháng
  Gói 09Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 911.774.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm24 tháng
  Gói 10Tư vấn kiểm tóan quyết tóan
 • 167.911.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 1/2012Theo tỷ lệ phần trăm01 tháng
  Gói 11Tư vấn kiềm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an tòan chịu lực
 • 319.121.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm24 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:127
  Ngày xuất bản26/06/2009