Gói thầu: Xây dựng Thư viện – dự án Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Gói thầu: Xây dựng Thư viện – Kế hoạch đấu thầu: dự án Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

gói thầu số 03
Quý III năm 2009
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.110.345.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án “Giảng đường lớn, Thư viện, Nhà thể thao đa năng” Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su