Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú

05
Năm 2009
theo thời gian thi công xây dựng công trình
Giá gói thầu:
 • 391.981.090 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án: Cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú