Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề

Gói 6
tháng 7/2009
Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
Giá gói thầu:
 • 8.089.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng thực hành, các hạng mục phụ và thiết bị dạy nghề