Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình – Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5

Gói thầu số 4
Năm 2009
Năm 2009
Giá gói thầu:
 • 797.282.138 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trường Tiểu học Hùng Vương quận 5