Gói thầu số 03 (đoạn từ Km0+972,39 đến Km1+451,7): Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh và tổ chức giao thông

Gói thầu số 03 (đoạn từ Km0+972,39 đến Km1+451,7): Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh và tổ chức giao thông – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình: Đường Vũ Thê Lang (đoạn E4-E7), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

XL-VTL-09-03
01/8/2009-16/8/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.583.038.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình: Đường Vũ Thê Lang (đoạn E4-E7), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ