Dự án ĐTXD công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km260+500 -:- Km263+00 và Km268+00 -:- Km272+500 (thị trấn Vị Xuyên), QL2 – tỉnh Hà Giang

Kế hoạch đấu thầu dự án ĐTXD công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km260+500 -:- Km263+00 và Km268+00 -:- Km272+500 (thị trấn Vị Xuyên), QL2 – tỉnh Hà Giang. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Cục Đường bộ Việt Nam
Số hiệu:450/QĐ-CĐBVN
Ngày ban hành:25/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Cục Đường bộ Việt Nam
Số hiệu:1266/QĐ-CĐBVN
Ngày ban hành:08/07/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn,
Tổng mức đầu tư:
 • 20119456000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án ĐTXD công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km260+500 -:- Km263+00 và Km268+00 -:- Km272+500 (thị trấn Vị Xuyên), QL2 – tỉnh Hà Giang (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02Xây lắp công trình
 • 18240600000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá03 Tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:137
  Ngày xuất bản10/07/2009