Thi công xây dựng khối lý thuyết 1 và khối lý thuyết 2 công trình Trường THCS Nguyễn Trung Trực

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng khối lý thuyết 1 và khối lý thuyết 2 công trình Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Bến Lức
Số hiệu: 891/QĐ -UBND
Ngày ban hành: 15/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Bến Lức
Số hiệu: 2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 53.837.012.500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng khối lý thuyết 1 và khối lý thuyết 2 công trình Trường THCS Nguyễn Trung Trực (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thi công xây dựng khối lý thuyết 1 công trình Trường THCS Nguyễn Trung Trực
 • 5.906.900.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 240 ngày
  02 Thi công xây dựng khối lý thuyết 2 công trình Trường THCS Nguyễn Trung Trực
 • 5.906.900.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009