Gói thầu: Thi công xây dựng khối lý thuyết 2 công trình Trường THCS Nguyễn Trung Trực –

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng khối lý thuyết 1 và khối lý thuyết 2 công trình Trường THCS Nguyễn Trung Trực

02
năm 2009
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.906.900.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng khối lý thuyết 1 và khối lý thuyết 2 công trình Trường THCS Nguyễn Trung Trực