Mua sắm tài sản cố định năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản cố định năm 2009

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hà tĩnh
Số hiệu: 01/NHNN-HTI3
Ngày ban hành: 10/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu: 01/NHNN-HTI3
Ngày ban hành: 10/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng,
Tổng mức đầu tư:
 • 103102000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản cố định năm 2009 (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp 01 bộ Âm ly, loa, Micro
 • 63436000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3-2009Trọn gói 15 ngày
  02 Cung cấp, lắp đặt 02 điều hòa nhiệt độ
 • 24816000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3-2009Trọn gói 15 ngày
  03 Cung cấp lắp đặt 01 Máy lọc nước
 • 14850000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3-2009Trọn gói 15 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 146
  Ngày xuất bản 21/07/2009