Gói thầu số 5: Kiểm toán – Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

Gói thầu số 5: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang

2009-18-05
Quý III năm 2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 56.243.458 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang