Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa. Dự án nhóm B, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2121/QĐ-UB
Ngày ban hành: 21/06/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 1520/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.756.879.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị các khoa hồi sức cấp cứu + chẩn đoán hình ảnh + xét nghiệm
 • 5.605.782.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ 11/8/2009 đến 4/9/2009Trọn gói 90 ngày
  Gói thầu số 2 Mua sắm thiết bị các khoa phòng mổ + điều trị chung (nội – truyền nhiễm – phụ sản – nhi) + chuyên khoa (TMH – RHM – Mắt) và các thiết bị khác.
 • 6.472.693.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ 11/8/2009 đến 4/9/2009Trọn gói 90 ngày
  Gói thầu số 3 Mua sắm các thiết bị y tế đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương
 • 4.701.508.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ 11/8/2009 đến 4/9/2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 161
  Ngày xuất bản 11/08/2009