Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung)

Kế hoạch đấu thầu: Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung). Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2999/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3204/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 50.114.496.336(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung) (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 25.148.543 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I đến quý II năm 2010Trọn gói 03 tháng
  02 Thi công phần xây lắp
 • 12.057.021.284 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II đến quý III năm 2010Theo đơn giá 06 tháng
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 230.528.594 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II đến quý III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  04 Kiểm toán
 • 132.226.530 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2010Trọn gói 01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 23.565.996 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II đến quý III năm 2010Trọn gói 18 tháng
  06 Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 140.338.817 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  07 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 23.617.906 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 171
  Ngày xuất bản 25/08/2009