Gói thầu: Một máy ủi công suất 180-200 CV – Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009

Gói thầu: Một máy ủi công suất 180-200 CV – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009

Số 02
Tháng 9 năm 2009
Sau khi có thông báo trúng thầu và ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 4.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy năm 2009